Risico wedstrijd FC Utrecht - AJAX

Tijdelijke opstelling Themis Zoom

Dit project betrof het installeren van een tijdelijke opstelling van Themis Zoom in Stadion Galgenwaard van FC Utrecht bij de risicowedstrijd tegen Ajax.

Inzoomen op aanstichter(s)

Middels Themis Zoom was het mogelijk om, in dit geval, na afloop van de wedstrijd met beeld en geluid in te kunnen zoomen op de individuele supporters welke zich schuldig maakten aan ongewenste spreekkoren en / of agressie op de Bunnik Side tribune.

Van de aanstichters van spreekoren en aggressors werden ingezoomde videobeelden met ingezoomd geluid beschikbaar gemaakt voor FC Utrecht.